Om nettsiden

Jeg ønsker å oppnå to ting med denne nettsiden. Det ene er å sikre at folk virkelig forstår hva luksus er og ikke bare henger seg opp i at dette handler bare om penger. For når vi alle forstår at vi kan få et godt liv, selv om vi eier færre ting så kan vi også skape endring.
Det andre jeg ønsker å oppnå er å skape debatt rundt hvordan vi skal fordele de ressursene vi har på en bedre måte. Dette er selvsagt noe som allerede diskuteres politisk i mange fora, men politikere har ikke alle svarene.

Jeg tror at når flere ser at luksus kan være så mangt, så vil man se flere muligheter. Kanskje det er så enkelt som at man skal jobbe for å endre importlovene og tollbestemmelser. Hvis man gjør det så kan flere fattige bønder kunne selge sine produkter til Norge og skape sin egen fremtid.