Luksus handler om å ha valg

Det er mange som snakker om luksusfellen om å bruke for mye penger og om å ha nok penger til å gjøre akkurat det man vil. Om å kle seg i diamanter og om å kunne kjøre jetfly. Mange sier at dette er luksus, men dette er en sannhet med modifikasjoner. Luksus handler om mye mer enn bare de tingene vi har eller ikke har. Det handler om friheten til å ta de rette valgene.

Bosted avgjør hva som er luksus

Luksus handler om å ha noe som ikke andre har. Så hvis du bor et sted hvor mange tjener mye penger så vil det å ha enda mer penger være en luksus. Bor man et sted hvor mange sulter så vil det å ha mat være en luksus. Så luksus er ikke en bestemt verdi, men det handler om å ha mer enn andre. Mange trenger at låne penger for å få mere luksus.  Etter hvert så vil man også nå et punkt hvor det å ha mer enn andre innebærer at man faktisk har det ekstra bra og at man er blitt et luksusdyr.

Å kunne velge

I Norge og i mange andre vestlige land så tar vi det for gitt at vi har valg. Valgene vi tar får konsekvenser, men det er svært sjelden at disse konsekvensene vil ødelegge ditt eller andres liv. Når du føler deg skikkelig dårlig og du må være hjemme fra jobb, så vil du få en viss kompensasjon. Derfor har du muligheten til å være hjemme. Er du like syk, men bor i et land hvor det å ikke gå på jobb innebærer at du og familien ikke spiser så vil du presse strikken lengre før du blir hjemme. Derfor er personer fra den vestlige verden luksusdyr sammenlignet med personer fra andre land.

Luksus skaper konflikter

Problemet slik jeg ser det er at luksus faktisk skaper konflikter. Dette gjelder spesielt den svært synlige luksusen slik som det å bruke mye penger, gå med flotte klær og ha mye smykker skaper misunnelse og konflikter. De aller fleste kjemper for å tjene mer penger eller havne et sted i verden hvor de kan leve et liv i luksus. Dessverre så er det også mange som bruker makt og vold for å prøve å oppnå det samme. Jeg og mange med meg, mener at forskjeller mellom folk må utjevnes for å dempe konfliktnivået. Ingen vet hvordan dette kan gjøres på en god måte, men på denne nettsiden så vil jeg se på det personlige planet og hvordan alle kan gjøre noe.